WPNotif v2.0.0 – Gửi thông báo WordPress SMS & WhatsApp

Wpnotif cho phép bạn gửi thông báo bằng SMS hoặc WhatsApp cho khách hàng từ trang web WordPress của bạn. Plugin cũng hoàn toàn tương thích với WooC Commerce và bạn có thể thiết lập trình kích hoạt thông báo tự động cho khách hàng của mình bất cứ khi nào họ tạo đơn hàng mới hoặc bất cứ khi nào trạng thái của đơn hàng đó được thay đổi. Quản trị viên trang web bao gồm, chủ cửa hàng, biên tập viên, v.v. cũng có thể tự thiết lập thông báo hoặc thông báo WhatsApp.

Demo : https://codecanyon.net/item/wpnotif-wordpress-sms-whatsapp-notifications/24045791

Tải Plugin WPNotif V2..0.0 

Link download : https://www73.zippyshare.com/v/0hRqZGzC/file.html

Tính năng plugin WPNotif V2.0.0

  • Hỗ trợ nhiều trang
  • Hơn 20 cổng tích hợp SMS
  • Gửi SMS nhanh (Thủ công)
  • Gửi tin nhắn SMS từ trang đặt hàng
  • Tuân thủ GDPR
  • Sẵn sàng dịch
  • Hỗ trợ WooCommerce đầy đủ
  • Thông báo cập nhật trạng thái đơn hàng WooCommerce tự động
  • Kích hoạt thủ công SMS trạng thái
  • Hỗ trợ đa quốc gia