WooCommerce Rich Snippets v2.4.4 – Plugin SEO doanh nghiệp & SEO địa phương

Đoạn trích phong phú được thiết kế để cung cấp cho người dùng nhiều thông tin hơn về kết quả tìm kiếm. Google luôn hướng đến trải nghiệm của khách hàng, vì vậy các đoạn trích phong phú cung cấp thêm thông tin cho khách hàng và trả lời câu hỏi của họ hoặc cung cấp cho họ cái nhìn sâu sắc hơn về kết quả tìm kiếm trước khi họ nhấp vào nó.

Download WooCommerce Rich Snippets