User Role Editor Pro V4.56 – Chỉnh Sửa Vai Trò Người Dùng WordPress

User Role Editor Pro – trình chỉnh sửa vai trò người dùng. Bạn có hài lòng với danh sách tiêu chuẩn về vai trò WordPress hoặc phân phối khả năng của người dùng trong số đó không? Bạn có muốn thay đổi một cái gì đó trong hệ thống quyền và quyền của người dùng không?

Plugin User Role Editor Pro WordPress sẽ giúp bạn. Chỉnh sửa bất kỳ vai trò hiện có, tạo một vai trò mới, điền vào vai trò đã chọn với các tính năng bạn cần. Gán các vai trò hoặc tính năng mới được tạo trực tiếp cho người dùng.

Thông tin: https://www.role-editor.com/

Tính năng nổi bật User Role Editor Pro

User Role Editor Pro V4.56 – Chỉnh Sửa Vai Trò Người Dùng WordPress

User Role Editor Pro V4.56 – Chỉnh Sửa Vai Trò Người Dùng WordPress

 • Chặn các mục menu quản trị viên được chọn trên mỗi cơ sở vai trò
 • Hiển thị mục menu mặt trước cho tất cả mọi người, người dùng đã đăng nhập, người dùng đã đăng nhập với (các) vai trò được chọn, không chỉ khách truy cập đăng nhập
 • Chặn các menu điều hướng đã chọn khỏi chỉnh sửa cho vai trò đã chọn
 • Chặn các tiện ích và thanh bên được chọn trong menu “Giao diện” trên mỗi cơ sở vai trò
 • Chặn các hộp meta đã chọn (bảng điều khiển, bài đăng, trang, loại bài đăng tùy chỉnh) cho các vai trò
 • Chặn quyền truy cập vào các vai trò khác cho vai trò đã chọn
 • Mỗi lần truy cập plugin cho vai trò và người dùng có khả năng “activ_plugins”
 • Xuất và nhập vai trò người dùng
 • Đa trang web: Vai trò và quản lý người dùng cho tất cả các trang web tại Quản trị mạng từ một điểm: chỉnh sửa, sao chép vai trò cho tất cả các trang con, gán vai trò và khả năng cho người dùng, sao chép người dùng hiện tại cùng với quyền của anh ta cho tất cả các trang web của mạng.
 • Đa trang web: Hạn chế quyền truy cập của quản trị viên một trang đối với các khả năng của người dùng đã chọn và Thêm / Xóa các hoạt động vai trò bên trong Trình chỉnh sửa vai trò người dùng
 • Đa trang web: Superadmin có thể thiết lập danh sách cá nhân các chủ đề có sẵn để kích hoạt cho các quản trị viên trang web đơn được chọn
 • Chỉnh sửa nội dung các tính năng hạn chế truy cập:
  • Buộc tất cả các loại bài đăng tùy chỉnh sử dụng các khả năng tùy chỉnh của riêng nó thay vì sử dụng một loại được xây dựng trên cơ sở của ‘bài đăng’, ví dụ: ‘edit_ideo’ thay vì ‘edit_posts’.
  • Kích hoạt khả năng “Tạo” cho bài viết / trang / loại bài đăng tùy chỉnh. Ví dụ: không có người dùng khả năng ‘create_post’ sẽ chỉ được phép chỉnh sửa các bài đăng hiện có.
  • Người dùng truy cập hạn chế để chỉnh sửa các bài đăng và trang được chọn chỉ bằng ID bài đăng / trang, hoặc / và danh mục / ID phân loại hoặc / và ID người dùng tác giả
  • Người dùng truy cập hạn chế vào Gravity Forms bằng danh sách ID biểu mẫu
 • Hạn chế truy cập xem nội dung cho các vai trò được chọn và với short_codes
 • Quản lý những vật dụng nào được hiển thị cho vai trò gì
 • Trình xem quyền của trang quản trị hiển thị ở cuối mỗi trang phụ trợ quản trị (wp-admin), danh sách khả năng người dùng được kiểm tra bởi trang này và các plugin được nối với nó
 • Quảng cáo miễn phí
 • Đảm bảo hỗ trợ cao cấp.

Tải plugin User Role Editor Pro V4.56

Link: https://www35.zippyshare.com/v/8t3LGmjb/file.html