Tiện ích vẽ trên bất kỳ trang web trong thời gian thực

Vẽ trực tiếp trên bất kỳ trang web nào trong thời gian thực mà không gặp rắc rối khi chụp ảnh màn hình!

Bạn đã bao giờ muốn ghi chú hoặc vẽ trên bất kỳ trang web nào chưa? Bây giờ bạn có thể với Trình đánh dấu trang! Trình đánh dấu trang cho phép bạn vẽ trên bất kỳ trang web nào trong thời gian thực trong sự thoải mái của trình duyệt của bạn. Nó đơn giản như vậy! Tất cả những gì bạn phải làm là nhấp vào biểu tượng điểm đánh dấu màu đỏ trong trình duyệt Chrome và bắt đầu vẽ!

Tải về tiện ích PageMaker

 Download Chrome Store : https://chrome.google.com/webstore/detail/page-marker/jfiihjeimjpkpoaekpdpllpaeichkiod/related

Hướng dẫn sử dụng tiện ích PageMaker

1. Nhấp vào biểu tượng điểm đánh dấu màu đỏ ở góc của trình duyệt Chrome của bạn.

2. Bắt đầu vẽ trên bất kỳ trang web nào bằng chuột hoặc màn hình cảm ứng.

3. Để thay đổi màu, hãy nhấp vào hộp chọn màu

4. Để thay đổi độ dày, hãy sử dụng mặt số.

5. Sử dụng công cụ tẩy để xóa các phần của bản vẽ của bạn.

6. Ẩn hoặc hiển thị menu vẽ khi bạn nhấp lại vào biểu tượng điểm đánh dấu màu đỏ.

7. Nhấn nút xóa hoặc “X” để xóa.

8. Nhấn nút đóng hoặc “ESC” để thoát.

9. Thay đổi độ dày hoặc màu sắc mặc định trong menu tùy chọn khi bạn nhấp chuột phải.