Tạo các nút gọi và mạng xã hội tùy chỉnh

Để cung cấp giải pháp tạo nút gọi và nút xã hội tùy chỉnh cho quản trị viên trang web, chúng tôi đã tạo plugin có thể thực hiện các chức năng sau:

  • Nút gọi tùy chỉnh bao gồm: hình ảnh nút, tên nút, số điện thoại.
  • Thêm các nút xã hội tùy chỉnh bao gồm: hình ảnh nút, tên nút, số điện thoại.
  • Chỉnh sửa các nút xã hội.
  • Đặt giờ hoạt động của nút gọi
  • Thêm sự kiện chuyển đổi cho các nút
  • Thêm nút nofollow, dofollow cho giao diện Hiển thị được tối ưu hóa đẹp mắt trên máy tính để bàn và thiết bị di động, máy tính bảng.

Demo plugin : https://codecanyon.net/item/create-custom-call-buttons-and-social-networks/25635277