Solutech v1.1.0 – Themes wordpress bán thiết bị an ninh

Solutech là một chủ đề WordPress hiện đại dành riêng cho an ninh mạng và bảo mật thông tin trên internet, bảo mật và camera quan sát. Chủ đề này lý tưởng cho các công ty phát triển ứng dụng web, các chương trình chống vi rút phục vụ và bảo vệ các trang web của khách hàng. Bất kỳ người dùng nào không có kiến ​​thức vững vàng về lập trình sẽ có thể tạo và sửa đổi trang web cho chính họ. Tất cả các plugin hiện đại đều được sử dụng, chẳng hạn như: Visual Composer và Slider Revolution và các plugin khác..

Đặc trưng Solutech v1.1.0

  • Sạch sẽ và thiết kế hiện đại.
  • Chủ đề đa năng.
  • Trình soạn nhạc trực quan.
  • Pixel hoàn hảo.
  • Dễ dàng tùy chỉnh.
  • Phông chữ Web miễn phí.
  • Phông chữ Biểu tượng Miễn phí.
  • và nhiều hơn nữa…