Social Locker – Plugin mở khóa liên kết bằng mạng xã hội

Social Share & Locker Pro là một plugin chia sẻ xã hội tốt nhất cho WordPress. Được xây dựng để đáp ứng tất cả các nhu cầu cần thiết và để có thêm Chia sẻ vào trang web của bạn. Với một mô-đun Social Locker được tích hợp, mang đến cho Mạng xã hội một lượng khách truy cập và lan truyền lớn hơn.

Video demo Plugin Social Locker

Demo Social Locker

Download Plugin Social Locker