SNIP v2.17.3 – Plugin tạo dữ liệu có cấu trúc cho WordPress

Snip là một plugin dữ liệu có cấu trúc sáng tạo dành cho WordPress có thêm đoạn mã định dạng JSON + LD vào trang web của bạn. Điều này là cần thiết để giúp các công cụ tìm kiếm hiểu nội dung trên trang của bạn và cung cấp cho họ manh mối rõ ràng về ý nghĩa của nó.

Download Plugin Snip V2.17.3