Sales Countdown Timer – Plugin đếm ngược thời gian cho WooCommerce

Sales Countdown Timer là một plugin cho phép chủ cửa hàng tăng doanh số trong Chiến dịch bán hàng. Plugin có thể hiển thị Đồng hồ đếm ngược doanh số bất kỳ trang nào bằng mã ngắn. Nó là một plugin bắt buộc để khuyến khích khách hàng mua hàng bằng cách tạo ra tâm lý cấp bách.

Video demo Plugin Sales Countdown Timer

Sales Countdown Timer – Plugin đếm ngược thời gian cho WooCommerce

Download Plugin Sales Countdown Timer