Reco v4.1.0 – Themes wordpress chủ đề blog, tin tức

Reco là một chủ đề tuyệt vời cho các tạp chí, blog, miễn phí kỹ thuật số, mockup và những người khác. Nó siêu nhẹ và được tạo ra với nhiều kỹ thuật để đạt được Điểm số tuyệt vời trên Google, chúng tôi cũng ghi nhớ chất lượng mã và SEO. Nó rất dễ sử dụng và tùy chỉnh. Bao gồm 9 widget hải quan và bảng tùy chọn chủ đề mạnh mẽ để giúp quản trị dễ dàng hơn.

Chú ý đây là bản themes NULLED

Hình ảnh themes Reco