Progress Loader v1.0.2 – Hiệu ứng load trang cho wordpress

Trình tải trang này hiển thị thanh tiến trình trong khi hình ảnh trang web đang tải. Bạn chỉ có thể sử dụng nó cho trang chính hoặc cho tất cả các trang bên trong để giúp trang web tải trơn tru hơn.

Download Plugin Progress Loader v1.0.2