Premium URL Shortener v5.8 – Công cụ rút ngắn liên kết

Premium URL Shortener là một tập lệnh rút ngắn URL PHP được đóng gói với nhiều tính năng độc đáo. Nó đã được xây dựng từ đầu với hiệu suất trong tâm trí. Một số tính năng bao gồm nhắm mục tiêu theo địa lý, thành viên cao cấp, bảng điều khiển và bảng quản trị mạnh mẽ và một loạt các công cụ CMS để giúp bạn xây dựng ước mơ của mình. Hơn nữa, nó sẽ tiếp tục tốt hơn với mỗi bản cập nhật!

Link demo : https://gempixel.com/short/

Bạn có thể kiểm tra tập lệnh bằng các thông tin sau. Đây là một quản trị viên và một tài khoản người dùng. Sau khi đăng nhập, chỉ cần nhấp vào ứng dụng Admin Admin ở trên cùng để truy cập bảng quản trị. Xin lưu ý rằng bản demo sẽ được thiết lập lại mỗi tuần.

Tài khoản người dùng miễn phí

Email / Tên người dùng: user@gempixel.com / user

Mật khẩu: userpass

Tài khoản quản trị

Email / Tên người dùng: admin@gempixel.com / admin

Mật khẩu: adminpass

Download mã nguồn Premium URL Shortener v5.8