NotificationX v1.4.10 – Plugin tiếp thị WordPress tốt nhất

Những cách độc đáo để tác động đến quyết định mua hàng & chuyển đổi khách truy cập của bạn thành khách hàng trả tiền. Dễ dàng có được sự tin tưởng từ khách truy cập trang web bằng cách hiển thị những người khác cũng mua sản phẩm của bạn. Khuyến khích người dùng của bạn đăng ký nhận bản tin của bạn bằng cách hiển thị những người khác cũng vừa đăng ký.

Download Plugin NotificationX v1.4.10