LivePreview v1.2.1 – Tạo trang demo themes cho wordpress

LivePreview được sử dụng để quản lý, chuyển đổi giữa các sản phẩm kỹ thuật số của bạn như chủ đề WordPress, mẫu HTML, trò chơi HTML5, v.v … Plugin bao gồm một công cụ kiểm tra phản hồi bên trong thanh demo, bảng chuyển đổi với hình thu nhỏ của sản phẩm, các nút cho các hành động khác nhau (mua, iframe đóng). Bạn có thể tùy chỉnh nó bằng cách thay đổi tệp kiểu (css trở xuống). Các plugin có thể được triển khai dễ dàng. Nó chạy trên tất cả các trình duyệt và thiết bị di động hiện đại như iOS, Android và Windows.

Download Plugin LivePreview V1.2.1