Fixed TOC v3.1.17 – Plugin tạo mục lục bài viết cho WordPress

Fixed TOC là một plugin WordPress mạnh mẽ. Nó có thể tự động quét các tiêu đề thông qua nội dung bài đăng và tạo mục lục trang. Người dùng có thể nhanh hơn tìm thấy nội dung những gì họ muốn.

Download Plugin Fixed TOC v3.1.17