ez Form Calculator v2.13.0.5 – Plugin tạo biểu mẫu tính toán đa năng

ez Form Calculator là một trình tạo biểu mẫu đa mục đích trực quan cho WordPress. Bạn có thể tạo máy tính biểu mẫu đơn giản, công cụ ước tính chi phí nâng cao hoặc biểu mẫu liên hệ rộng rãi cho cả bản thân và khách hàng của bạn. Dễ dàng thêm các yếu tố hình thức cơ bản như hộp kiểm, menu thả xuống, nút radio, vv chỉ với một vài cú nhấp chuột. Mỗi phần tử biểu mẫu có thể được gán một giá trị sẽ được tính toán tự động cùng nhau.

Video demo Plugin ezForm Calculator

Tính năng của Plugin ezForm

Download Plugin ez Form Calculator v2.13.0.5