Cost Calculator v2.2.8 – Plugin tạo biểu mẫu báo giá tính toán

Cost Calculator là một plugin dự báo / giá dự án / dự án đơn giản, cho phép bạn dễ dàng tạo các biểu mẫu báo giá hoặc dự toán giá cho trang web WordPress của mình. Các biểu mẫu trích dẫn và ước tính giá cho khách hàng của bạn biết về tính toán chi phí dịch vụ hoặc sản phẩm của bạn dựa trên.

Link demo: http://cost-calculator.bold-themes.com/new-main-demo/

Video demo tính năng Plugin Cost Calculator

Download Plugin Cost Calculator v2.2.8

Link 1: https://www89.zippyshare.com/v/VPNB01wT/file.html

Link 2 : https://files.pw/wx1qjvsaj1pk