Cool Timeline Pro v3.4.2 – Trình bày nội dung theo dòng thời gian

Cool Timeline Pro là một plugin dòng thời gian WordPress nâng cao hiển thị dòng thời gian lịch sử cuộc sống của bạn hoặc dòng thời gian câu chuyện của công ty bạn theo thứ tự thời gian theo chiều ngang hoặc dọc đáp ứng dựa trên năm và ngày của bài đăng của bạn. Nó là plugin tốt nhất để tạo ra một chủ đề dòng thời gian. Bạn cũng có thể chuyển đổi các bài đăng trên blog của mình thành dòng thời gian blog bằng cách sử dụng plugin tạo mẫu dòng thời gian tuyệt vời này.

Video demo Plugin Cool Timeline Pro

Download Plugin Cool Timeline Pro V3.4.2