Contact us all-in-one button with callback v1.8.1

Nút hỗ trợ tất cả trong một hiển thị trên mọi trang trên trang web của bạn và cung cấp nhiều phương thức liên hệ như bạn muốn.

Bạn có thể chọn riêng phương thức liên lạc nào sẽ được hiển thị trên máy tính để bàn và phiên bản di động của trang web của bạn. Cũng theo cách đó, bạn có thể đặt một liên kết cho phiên bản máy tính để bàn và một liên kết khác cho thiết bị di động.

Trò chuyện khách hàng trên Facebook, WhatsApp, Tawk.to chat trực tiếp, liên lạc, trò chuyện Zendesk, Call Me Back, Crisp, trò chuyện VK, Skype, Slack, Viber, Telegram, Email, Smartsupp, LiveChat, LiveHelper Chat và nhiều kênh hỗ trợ giao tiếp xã hội khác trong một mô-đun tin nhắn!

Video demo:

Download Plugin All in One Contact Button