Chia sẽ themes Xmax wordpress tin tức miễn phí

Chủ đề WordPress blog miễn phí Xmax được thiết kế hoàn hảo cho blog hoặc tạp chí hoặc trang báo. Nhưng với bố cục và màu sắc cổ điển, nó cũng linh hoạt để sử dụng cho nhiều trang web thông tin khác! Chủ đề này hoàn toàn đáp ứng, vì vậy nó trông tuyệt vời trên mọi loại thiết bị. Ngoài ra, vì nó miễn phí, nó không thể tốt hơn thế!

Demo và tải themes Xmax wordpress

Demo themes Tải themes 
[button link=”https://demo.themezy.com/system/resources/demo_themes/000/000/214//” target=”_blank” color=”default” shape=”rounded” size=”small” align=”left”] Deme themes Xmax  [/button] [button link=”https://cloud.thietkewebdongthap.vn/drive/s/XSFPm6uvQ1eFuQysXJPAnaCJmQlLD4″ target=”_blank” color=”default” shape=”rounded” size=”small” align=”left”] Tải themes Xmax [/button]

Demo trực tuyến themes Xmax