Chia sẽ themes wordpress Fashionista miễn phí

Chia sẽ themes wordpress Fashionista miễn phí là một chủ đề WordPress đơn giản, gọn gàng để hiển thị nội dung trang web của bạn. Chủ đề Fashionista này được thiết kế cho một blog, nhưng nó đủ đơn giản và linh hoạt để nó có thể hoạt động cho nhiều loại trang web.

Demo themes wordpress Fashionista miễn phí

Tải themes wordpress Fashionista miễn phí

[button link=”https://www.themezy.com/demos/213-fashionista-free-responsive-wordpress-theme/demos/download/213-fashionista-free-responsive-wordpress-theme” target=”_blank” color=”default” shape=”rounded” size=”small” align=”left”]Download Themes[/button]