Chia sẽ Themes Blogger Landing Page – Basil Portfolio

Basil Landing Page Blogger  là một mẫu blogger Landing Page. Đây là mẫu blogger trang đích đẹp nhất và được tối ưu hóa tốt nhất mà bạn có thể tìm thấy trên blogger. Thích hợp nhất cho sơ yếu lý lịch cá nhân, nó cũng có thể được sử dụng cho các trang đích sản phẩm, giới thiệu ứng dụng, phát triển web, đại lý, trường học, tổ chức, từ thiện, đại lý, v.v. Được tạo bằng các mã tốt nhất và mới nhất, nó là mẫu tương thích trình duyệt và đáp ứng chéo 100%. sẽ tải trong mọi trình duyệt của bất kỳ thiết bị và kích thước màn hình. Nó có rất nhiều phần hiển thị sản phẩm của bạn hoặc chi tiết của riêng bạn một cách ngắn gọn. 

Tải Themes Blogger Landing Page – Basil Portfolio

[button link=”https://gooyaabitemplates.com/download/Basil.zip” target=”_blank” color=”default” shape=”rounded” size=”small” align=”left”]Tải Themes[/button]

Demo Themes Blogger Landing Page – Basil Portfolio

[button link=”http://thietkeweb.dongthap.top/” target=”_blank” color=”default” shape=”rounded” size=”small” align=”left”]Mở Demo Themes[/button]

Demo trực tiếp