Chia sẽ MPurpose mẫu HTML5 thương mại điện tử

Chia sẽ MPurpose mẫu HTML5 thương mại điện tử phong phú sử dụng Bootstrap. MPurpose cho phép tùy chỉnh và cá nhân hóa hoàn toàn. Nhiều tùy chọn trong mẫu sạch và hiện đại này đã được xây dựng bằng HTML5 và CSS3. Mẫu này có thể được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp và kinh doanh – tải xuống và chỉnh sửa nó cho phù hợp với nhu cầu của bạn ngày hôm nay!

Tải xuống miễn phí themes này [button link=”https://drive.google.com/file/d/1xyvVv8cOoUxhXd6Y8zl-A33ceBRCZvgC/view?usp=sharing” target=”_blank” color=”default” shape=”rounded” size=”small” align=”left”]Tải xuống bản miễn phí[/button]