Chia sẽ 90+ themes Landing Page HTML5

TrueLander là gói trang Landing Page đa mục đích, có thể được sử dụng cho tất cả các loại hoạt động hoặc công ty như phần mềm, dịch vụ (SaaS), plugin, nền tảng hoặc kinh doanh ngoại tuyến và nhiều hơn nữa.

 

[button link=”https://templates.uisumo.com/truelander/” target=”_blank” color=”default” shape=”rounded” size=”small” align=”left”]Xem 92+ Demo[/button]

 

Các tính năng của TrueLander

  • 90+ và đếm các trang đích tạo khách hàng tiềm năng
  • Thiết kế sạch sẽ, đơn giản và hướng đến người dùng
  • Dựa trên Khung khởi động Twitter
  • Đáp ứng đầy đủ, trông tuyệt vời trên điện thoại di động.
  • Menu di động đáp ứng.
  • Đề án màu sắc được xác định trước.
  • Tài liệu tốt và hỗ trợ tuyệt vời.

Download Themes Landing Page TrueLander V.5.0

[button link=”https://www.filecad.com/eboi/TrueLander-v5.0—Lead-Generation-Landing-Pages.rar” target=”_blank” color=”default” shape=”rounded” size=”small” align=”left”]Tải xuống TrueLander V.5.0[/button]